De egel en het zwijn.

Tekening : Putih 2002
Op een mooie dag in mei
sprak de egel tegen het zwijn:
'Nou kom ik u weer tegen,
wat is de wereld toch klein'
Daarna liepen ze verder langs de grote sloot
toen sprak ineens het zwijn:
'Misschien is tie wel groot'

Maar als je het echt wilt weten.
Dan ga ik het wel meten.
De lengte en de breedte.

Het was een mooi moment,
toen de egel sprak:
'Nou doen we lengte maal breedte voor het oppervlak'

De dieren vonden dat knap
van de wetenschap.
Ze werden gehuldigd,
omdat ze hadden gemeten
en vermenigvuldigd.

Op een mooie middag in juni
Sprak de egel tegen het zwijn
'Dat meten was wel leuk maar
is het bos nu groot of klein?'
Daarna liepen ze verder en toen sprak het zwijn zacht:
'Dat bos is veel groter dan ik ooit had gedacht'

En omdat je het wilde weten
ben ik het gaan meten.
De lengte en de breedte.

Het bos is niet klein,
volgens de egel en het zwijn,
zij weten beter. Zij weten hoeveel het is in
vierkantemeter.

En als je het zelf wilt weten.
Dan ga je het zelf maar meten.
De lengte en de breedte.

© Love Life Music 2002